Cennik

Cennik

Cennik


1. KARNETY

NAZWA KARNETU OKRES
OBOWIĄZYWANIA
  WEJŚCIE CAŁODNIOWE

Karnet OPEN

4 tygodnie   157 zł
Karnet OPEN+ Zajęcia Salsy  4 tygodnie   177 zł
 Karnet OPEN Siłownia 4 tygodnie   100 zł
 Karnet OPEN Emeryt 4 tygodnie   120 zł

Karnet OPEN Dzieci, Młodzież, Studenci

 4 tygodnie   80 zł
Karnet 4 wejścia   4 tygodnie                 75 zł
Karnet 8 wejść 4 tygodnie                 145 zł
 Karnet Emeryt 4 wejścia 4 tygodnie                  60 zł
Karnet Emeryt 8 wejść 4 tygodnie                110 zł
Karnet Fitness 4 tygodnie                99zł
 Dwutygodniowy karnet (OPEN) 2 tygodnie                90zł
Dwutygodniowy karnet (OPEN+SALSA) 2 tygodnie               100zł
Dwutygodniowy karnet (OPEN EMERYT) 2 tygodnie               70 zł
( ceny obowiązują od 15.02.2018)    

 

2. POZOSTAŁE USŁUGI KLUBU

Wejście jednorazowe dla dorosłych 20 zł
Wejście jednorazowe dla młodzieży szkolnej do 19 r.ż.
15 zł
 Wejście jednorazowe dla Studentów za okazaniem ważnej legitymacji 15zł

 

3. SAUNA

Cena nie jest uzależniona od liczby osób w saunie (max 3 osoby)

Wejście jednorazowe (seans 25 minut) 30 zł

 

4. MASAŻ i TRENING PERSONALNY

Masaż powięziowy                                                                                      80 zł
Trening personalny
 80 zł
         
 

5. DIETA

 

  Pierwsza konsultacja dietetyczna

60 min/ 80zł 

 

  Dieta redukcyjna 

 

2 tygodnie/ 100zł

 

  Dieta specjalistyczna (w chorobie lub chorobie dietozależnej)

 

2 tygodnie / 150zł

Wizyta kontrolna

 

30min/ 40zł


 

6. ANALIZA WSTĘPNA LUB KONTROLNA

Pomiar składu ciała - waga Tanita (pomiar masy tkanki tłuszczowej, masy mięśni, wody w organizmie, wieku metabolicznego, masy kości itp.).

Analiza obejmująca pomiar wskaźnika masy ciała BMI, pomiar siły mięśniowej, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiary obwodów, pomiar na wadze Tanita.
bezpłatnie

 

7. OPŁATA ZA KARTĘ KLUBOWĄ

Jednorazowa (bezzwrotna) opłata za kartę klubową. 15 zł

 

 

Regulamin odpłatności

 

§ 1.1 Sprzedaż usług następuje w formie wykupienia karnetu albo w drodze zawarcia umowy członkowskiej i opłacania abonamentu.

 

§ 1.2 Karnet ważny jest odpowiednio przez 4 tygodnie, 1 lub 3 miesiące od dnia wykupienia.

 

§ 1.3 Świadczenie usług w okresie obowiązywania umowy członkowskiej uwarunkowane jest uiszczeniem opłaty z góry za dany miesiąc.

 

§ 1.4 Na wszystkie zajęcia i usługi obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Wcześniejsza rezerwacja możliwa jest z wyprzedzeniem do 7 dni. Odwoływanie rezerwacji dla osób, które wykupiły karnet najpóźniej 2 godziny przed zajęciami.

 

§ 1.5 Czas przebywania na zajęciach: zajęcia grupowe: 55 minut, zajęcia specjalistyczne dla dzieci 45 minut, siłownia do 90 minut, seans w saunie 25 minut.

 

§ 1.6 Jednorazowa opłata za kartę klubu wynosi 15 zł.

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!