O klubie

O klubie

Aktualności - Zapraszamy Cię na dzisiejszy wykład z Bartkiem Gajowcem o godz. 16:30


22 września 2015

Tematem będzie opór czyli ból.

Ból to nic innego, jak wołanie o pomoc...
Organizm człowieka, a więc także i narząd ruchu, posiada duże zasoby sił i zdolności radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi mu przez życie. Najogólniej mówiąc - człowiek stworzony jest do życia bez bólu, w sprawności i zdrowiu. Jeśli któreś z jego mechanizmów zostaną przeciążone tudzież to przeciążanie trwa zbyt długo i ciało nie jest w stanie poradzić sobie z tym samo - prosi o pomoc...