O klubie

O klubie

Kariera i współpraca


AKTUALNE OFERTY PRACY

 

Poszukujemy kandydatów do pracy w Klubie Artemis na następujące stanowiska:

 • instruktor różnych form tańca i aerobiku,
 • fizjoterapeuta do pracy z klientem indywidualnym oraz do prowadzenia prozdrowotnych zajęć grupowych,
 • trener personalny,


Wymagania:

 • państwowe uprawnienia instruktorskie,
 • znajomość branży fitness (atutem będzie doświadczenie praktyczne),
 • absolwent lub student AWF: fizjoterapeuci, nauczyciele ruchu,
 • wysoka kultura osobista,
 • miła aparycja i komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • pracowitość, sumienność,

 

Poszuku­jemy ludzi z pasją, wiedzą i doświad­cze­niem do prowadzenia różnych zajęć fit­ness i prozdrowotnych zgod­nie z posi­adanymi uprawnieni­ami. Ludzi otwartych, uśmiech­nię­tych i odpowiedzialnych.

 

Zada­nia: prowadze­nie zajęć fit­ness, praca z klien­tem w grupie, udzielanie porad treningowych, kre­owanie pozy­ty­wnej atmos­fery klubowej.

 

Wyma­gania dodatkowe: naw­iązy­wa­nie i podtrzymy­wa­nie dobrych relacji z klien­tami, komu­nikaty­wność, optymizm, chęć roz­woju zawodowego, otwartość, cier­pli­wość, punk­tu­al­ność, doświad­cze­nie — mile widziane.

 

Ofer­u­jemy: możliwość uczest­nictwa w szkole­ni­ach, wspar­cie na wszys­t­kich eta­pach współpracy, miłą atmos­ferę pracy, atrak­cyjne wynagrodzenie.

 

Jak aplikować?

 

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV ze zdjęciem na adres: info@artemis-club.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie do  CV  poniższej klauzury zgody:

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Pliki do pobrania: